Đăng Nhập
Trông đông y, gừng khô có tên gọi khác là gì?
A. Sinh khương
B. Can khương
C. Thán khương
D. Khương bì
Hồ Garda nằm ở đâu?
A. Phần Lan
B. Italia
C. Pháp
D. Nga
Hồ garda là một hồ lớn ở Italia
Thị xã "Thái Hòa" thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Hà Tĩnh
B. Lạng Sơn
C. Hòa Bình
D. Nghệ An
Thi xã thái hòa nằm ở Huyện Nghĩa Đàn Tỉnh Nghệ An. Ngày xưa la Thi trấn Thái hòa mới chuyển lên thành thị xã Thái hoa năm 2009
Con gì đi tới đâu người ta vỗ tay đến đó?
A. Con kiến
B. Con voi
C. Con khỉ
D. Con muỗi
vì con muỗi đốt chúng ta thì đều phải vỗ tay để không bị đốt trúng và gây nên ngứa
Điền từ còn thiếu: "Con cua ... cẳng hai càng"?
A. Một
B. Ba
C. Tám
D. Mười

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: