logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Tên của thành phố nào sau đây bắt nguồn từ tiếng Ả Rập có nghĩa là "khải hoàn"?

A. Giza

B. Mecca

C. Cairo

D. Medina

2. Có câu " ... làm rầu nồi canh" trong dấu 3 chấm là con gì?

A. Con Trâu

B. Con Sâu

C. Con Ruồi

D. Con Cá

3. Đâu là tên bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng?

A. 1 giờ

B. 12 giờ

C. 2 giờ

D. 21 giò

4. "Chú bé loắc choắc, cái xắc xinh xinh" trong bài thơ của Tố Hửu tên gì?

A. Nhặc

B. Lượm

C. Hái

D. Tí

5. KmnO4 thường được gọi là gì?

A. Thuốc tím

B. Thuốc sâu

C. Thuốc bổ

D. Thuốc chuột

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: