Đăng Nhập
Tên của thành phố nào sau đây bắt nguồn từ tiếng Ả Rập có nghĩa là "khải hoàn"?
A. Giza
B. Mecca
C. Cairo
D. Medina
Có câu " ... làm rầu nồi canh" trong dấu 3 chấm là con gì?
A. Con Trâu
B. Con Sâu
C. Con Ruồi
D. Con Cá
Đâu là tên bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng?
A. 1 giờ
B. 12 giờ
C. 2 giờ
D. 21 giò
"Chú bé loắc choắc, cái xắc xinh xinh" trong bài thơ của Tố Hửu tên gì?
A. Nhặc
B. Lượm
C. Hái
D. Tí
KmnO4 thường được gọi là gì?
A. Thuốc tím
B. Thuốc sâu
C. Thuốc bổ
D. Thuốc chuột

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: