logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Từ nào còn thiếu trong câu "Anh đi đóng đáy bãi ngang,Ngó qua Láng Lộc, thấy ..... lượm tôm"?

A. Người

B. Nàng

C. Mình

D. Chàng

2. Từ nào còn thiếu trong câu "Anh ...., em tiễn đến cầu Trò, Anh ..., em đón Ba Gò, Đông Viên"?

A. Đi, về

B. Về, đi

C. Lên, xuống

D. Xuống, lên

3. Từ nào còn thiếu trong câu "Anh đi làm thợ ... /Để em gánh đục, gánh bào theo anh"?

A. Nơi đâu

B. Nơi nào

C. Nơi nao

D. Chỗ nào

4. Từ nào còn thiếu trong câu "Anh đồ, ơi hỡi anh đồ, Có ăn cơm tấm, trộn ...... thì vào"?

A. Ngô

B. Khoai

C. Tương

D. Muối

5. Từ nào còn thiếu trong câu "Anh than thân phận anh ..., Đũa tre đâu dám đánh đèo với đũa mun"?

A. Hiền

B. Lành

C. Nghèo

D. Giàu

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: