Đăng Nhập
Khoa thi nho học cao cấp đầu tiên của nước ta được tổ chức vào năm nào?
A. 1075
B. 1208
C. 1139
D. 1453
Ngày 15/7 hằng năm là ngày truyền thống của lực lượng nào?
A. Công An Nhân Dân
B. Thanh Niên Xung Phong
C. Phòng Không, Không Quân
D. Hải Quân Việt Nam
Tính đến năm 2012, đã có tất cả bao nhiêu cá nhân được trao 2 giải Nobel trong cuộc đời mình???
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Tính đến năm 2012, có tất cả 4 người đoạt 2 giải Nobel trong cuộc đời mình là Marie Curie (Nobel Vật lí năm 1903 và Nobel Hóa học năm 1911), Linus Pauling (Nobel Hóa học năm 1954 và Nobel Hòa bình năm 1962), Frederick Sanger (Nobel Hóa học năm 1958 và 1960), John Bardeen (Nobel Vật lí năm 1956 và 1972).
Tính đến năm 2012, đã có bao nhiêu cá nhân được trao 2 giải Nobel trong cuộc đời mình cho 2 lĩnh vực khác nhau???
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Tính đến năm 2012 thì mới có 2 người được trao 2 giải Nobel cho 2 lĩnh vực khác nhau là Marie Curie (Nobel Vật lí năm 1903 và Nobel Hóa học năm 1911) và Linus Pauling (Nobel Hóa học năm 1954 và Nobel Hòa bình năm 1962).
Tác phẩm "Vong Bướm" của Nguyễn Huy Thiệp viết về nhân vật nào?
A. Xuân Diệu
B. Nguyễn Bính
C. Nguyễn Đức Mậu
D. Chế Lan Viên
là kịch bản chèo,có tên khác là sự tích chàng nghệ sỹ. lấy cảm hứng từ cuộc đời và tác phẩm của thi sỹ Nguyễn Bính.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: