Đăng Nhập
Xương người thuộc "hê" nào của cơ thể?
A. Vận động
B. Bảo vệ
C. Thần kinh
D. Miễn dịch
Xương người thuộc hệ nào của cơ thể?
A. Vận động
B. Bảo vệ
C. Thần kinh
D. Miễn dịch
"Cơ hoành" trong cơ thể người nằm ở bộ phận nào?
A. Mặt
B. Tay
C. Bụng
D. Mông
Cơ quan "Thanh quản" ở người thuộc hệ nào?
A. Hô hấp
B. Tuần hoàn
C. Vận động
D. Thần kinh
Cơ quan "Dạ dày" ở người thuộc hệ nào?
A. Bài tiết
B. Tiêu hóa
C. Tuần hoàn
D. Vận động

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: