Đăng Nhập
Chiến thắng nào của nước ta đã chấm dứt vĩnh viễn nạn xâm lăng của phong kiến phương Bắc với nước ta?
A. Bạch Đằng Giang
B. Chi Lăng - Xương Giang
C. Ngọc Hồi - Đống Đa
D. Điện Biên Phủ
Loại tàu nào sau đây có khả năng chạy trên cạn lẫn dưới nước?
A. Tàu cánh ngầm
B. Tuần dương hạm
C. Tàu sân bay
D. Tàu đệm khí
Câu nói nổi tiếng: 'Một bước nhỏ của người là bước nhãy vọt khổng lồ của nhân loại' là của ai?
A. John Boyd Dunlop
B. Neil Amstrong
C. John Davison Rockefeller
D. Henry Ford
Làn điệu 'Thuyền ai lơ lững giữa sông' có trong thể loại nhạc cổ truyền nào?
A. Quan họ
B. Tuồng
C. Cải lương
D. Ca trù
Phố ngắn nhất Hà Nội hiện nay là phố nào?
A. Bà Huyện Thanh Quan
B. Hồ Hoàn Kiếm
C. Mai Xuân Thưởng
D. Đặng Tất

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: