Đăng Nhập
Quốc gia nào ở châu Á có 100% dân số là thành thị?
A. Đông Timo
B. Philippines
C. Indonesia
D. Singapore
Trong các tam giác có cùng diện tích tam giác nào có chu vi nhỏ nhất?
A. Vuông
B. Cân
C. Đều
D. Tù
"Vì mày tau phải đánh tau/ Vì tau, tau phải đánh tau đánh mày" là con gì?
A. Con rắn
B. Con ruồi
C. Con muỗi
D. Con Kiến
Có câu đố "Nắng ba năm tôi không bỏ bạn, mưa một ngày sao bạn lại bỏ tôi" là cái gì?
A. Cái trống
B. Cái chiêng
C. Cái bóng
D. Cái soong
Một hình ngũ giác có tổng số đo các góc trong là bao nhiêu?
A. 360
B. 480
C. 520
D. 180

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: