logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên là gì?

A. Cá thể

B. Quần thể

C. Quần xã

D. Hệ sinh thái

2. Thành phố nào của Việt Nam trước đây từng có tên là Tống Bình?

A. Huế

B. TP. HCM

C. Hà Nội

D. Đà Nẵng

3. Sông Linh Giang hay Thanh Hà là tên gọi khác của dòng sông nào?

A. Sông Nhật Lệ

B. Sông Hương

C. Sông Gianh

D. Sông Hồng

Đang bàn cải giửa sông Gianh và sông Hương đọc bài này:http://bulukhin.multiply.com/journal/item/74/74?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

4. Giá trị cực đại của li độ trong dao động được gọi là gì?

A. Biên độ

B. Cường độ

C. Tốc độ

D. Cực độ

5. Người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ?

A. Komamoto

B. Phạm Tuân

C. Tahamat

D. Lục Thiên Bảo

Phạm Tuân (sinh năm 1947) là phi công, phi hành gia người Việt Nam. Ông là người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay lên vũ trụ vào năm 1980 trong chương trình Intercosmos của Liên Xô. Ông cũng là một trong số ít người nước ngoài được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: