Đăng Nhập
Hai văn kiện chủ yếu của cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam là "Chánh cương văn tắt và sách lược vắn tắt của Đảng công sản Việt Nam" do ai soạn thảo?
A. Nguyễn Văn Cừ
B. Lê Hồng Phong
C. Hồ Chí Minh
D. Huỳnh Thúc Kháng
Hiện tượng chảy máu cam xãy ra ở đâu trên cơ thể người?
A. Mồm
B. Chân
C. Đít
D. Mũi
Dân tộc Chăm cư trú đông nhất là ở tỉnh nào?
A. Ninh Thuận
B. An Giang
C. Tp Hồ Chí Minh
D. Bình Thuận
Ninh Thuận 66.000 người, Bình Thuận: 32.000 người;
Những câu nói có tác dụng hướng dẫn về đạo đức, cách sống gọi là gì?
A. Ngụ ngôn
B. Ca dao
C. Châm ngôn
D. Tục ngữ
Ca dao: ca là bài hát có chương khúc, giai điệu; dao là bài hát ngắn, không có giai điệu, chương khúc; Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt (Tự nhiên, lao động, sản xuất, xã hội)
Đâu là tên một quốc gia cổ ở khu vực Đông Dương?
A. Chân Măng
B. Chân Lạp
C. Chân Khay
D. Chân Giả
Đây là quốc gia hình thành từ cuối thế kỷ thứ 5 tại hạ lưu sông Sê Mun (Nam Lào, Nam Cò Rạt Thái Lan)

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: