Đăng Nhập
Trong bài thơ "Thương Vợ", Tú Xương đã dùng hình ảnh gì để tả người vợ của mình?
A. Thân cò
B. Chân cò
C. Vai cò
D. Lông cò
Chiến công lẫy lừng một mình dùng lựu đạn tiêu diệt xe tăng Pháp của anh hùng Cù Chính Lan diễn ra ở quốc lộ nào?
A. Quốc lộ 1A
B. Quốc lộ 3
C. Quốc lộ 4
D. Quốc lộ 6
Lễ Hội "Hạn Khuống" là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc nào?
A. Khơ mú
B. Hà Nhì
C. Thái
D. Dao
Đất nước nào sẽ chủ nhà Seagames 2013?
A. Myanmar
B. Thái Lan
C. Việt Nam
D. Singapore
Khi chế biến món ăn thì phải "Tôm để sống bống để ..."?
A. Tươi
B. Ươn
C. Bơi
D. Thiu
câu này hay lắm. mình mới nghe lần đầu tiên

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122258
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: