Đăng Nhập
Loài nào có số lượng Nhiễm sắc thể lớn nhất trong các loài sau?
A. Giun tròn
B. Ruồi giấm
C. Giáp xác
D. Chuột nhà
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ra đời tại quốc gia nào?
A. Ấn Độ
B. Mailaisia
C. Nhật Bản
D. Philipines
Nhà toán học Turing là người nước nào?
A. Anh
B. Pháp
C. Italia
D. Tây Ban Nha
Đa số trẻ em được sinh ra tự nhiên thường vào khoảng thời gian nào trong ngày?
A. Nửa đêm về sáng
B. Buổi sáng sớm
C. Buổi trưa
D. Buổi chiều tối
I'm very sensible ...... the fact that mathematics is not a popular subject.
A. of
B. about
C. to
D. upon

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: