logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Loài nào có số lượng Nhiễm sắc thể lớn nhất trong các loài sau?

A. Giun tròn

B. Ruồi giấm

C. Giáp xác

D. Chuột nhà

2. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ra đời tại quốc gia nào?

A. Ấn Độ

B. Mailaisia

C. Nhật Bản

D. Philipines

3. Nhà toán học Turing là người nước nào?

A. Anh

B. Pháp

C. Italia

D. Tây Ban Nha

4. Đa số trẻ em được sinh ra tự nhiên thường vào khoảng thời gian nào trong ngày?

A. Nửa đêm về sáng

B. Buổi sáng sớm

C. Buổi trưa

D. Buổi chiều tối

5. I'm very sensible ...... the fact that mathematics is not a popular subject.

A. of

B. about

C. to

D. upon

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: