Đăng Nhập
Có cổ nhưng không có miệng là gì?
A. Cái Quần
B. Cái Áo
C. Cái Tất
D. Cái Mũ
Mọi người thường làm việc gì đầu tiên mỗi buổi sáng?
A. Đánh răng
B. Ăn sáng
C. Đi vệ sinh
D. Mở mắt
Đâu không phải là một bệnh ở người?
A. Bạch hầu
B. Đạo ôn
C. Uốn ván
D. Phong
Con gì ăn lửa với nước than?
A. Con Trâu
B. Con Bò
C. Con Bê
D. Con tàu
Cái gì bằng cái vung, vùng xuống ao. Đào chẳng thấy, lấy chẳng được?
A. Cái Vung
B. Cái Chảo
C. Cái Nồi
D. Mặt trăng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: