Đăng Nhập
"Thủ" có nghỉa là gì?
A. Lưng
B. Bụng
C. Chân
D. Đầu
"Nọng" là phần thịt được cắt ra từ bộ phận nào của heo hoặc bò?
A. Bụng
B. Đùi
C. Cổ
D. Lưng
Đâu là tên một loại quả?
A. Quất lục bì
B. Quất hồng bì
C. Quất bạch bì
D. Quất tam bì
Đâu là tên một loại bọ cánh cứng?
A. Cánh cam
B. Cánh đốm
C. Cánh đỏ
D. Cánh xanh
Địa danh nào sau đây nổi tiếng với nghề làm bánh cuốn?
A. Thanh Trì
B. Chợ Mơ
C. Hàng Đường
D. Làng Vỏng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: