logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. "Thủ" có nghỉa là gì?

A. Lưng

B. Bụng

C. Chân

D. Đầu

2. "Nọng" là phần thịt được cắt ra từ bộ phận nào của heo hoặc bò?

A. Bụng

B. Đùi

C. Cổ

D. Lưng

3. Đâu là tên một loại quả?

A. Quất lục bì

B. Quất hồng bì

C. Quất bạch bì

D. Quất tam bì

4. Đâu là tên một loại bọ cánh cứng?

A. Cánh cam

B. Cánh đốm

C. Cánh đỏ

D. Cánh xanh

5. Địa danh nào sau đây nổi tiếng với nghề làm bánh cuốn?

A. Thanh Trì

B. Chợ Mơ

C. Hàng Đường

D. Làng Vỏng

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: