Đăng Nhập
Đâu là khái niệm hóa học?
A. Đồng đẳng
B. Đồng lạng
C. Đồng cân
D. Đồng hồ
"∆=b²-4ac" làm ta liên tưởng đến cách giải bài toán nào?
A. Bất phương trình
B. Phương trình bậc 2
C. Phương trình bậc 3
D. Bất đẳng thức
Ở toán học sơ cấp ta đã được học mấy hằng đẳng thức đáng nhớ?
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9
Loại quả nào sau đây thường mọc thành chùm?
A. Táo
B. Mít
C. Nho
D. Thơm
Con bù nhìn thường đặt trên các cánh đồng, thường được làm bằng vật liệu nào sau đây?
A. Gỗ
B. Rơm
C. Giấy
D. Vải

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: