Đăng Nhập
Norman (Bắc Ailen) là cầu thủ trẻ nhất lịch sử World Cup, lúc đó ông bao nhiêu tuổi?
A. 15 tuổi
B. 16 tuổi
C. 17 tuổi
D. 18 tuổi
Norman (Bắc Ailen) là cầu thủ trẻ nhất lịch sử World Cup, lúc đó ông tham dự World Cup nàm nào?
A. Uruguay 1930
B. Espana 1982
C. Mexico 1986
D. France 1998
Trận thắng đậm lịch sử trong các kỳ vòng loại World Cup?
A. Australia - Tonga 22-0
B. Australia - Samoa 34-0
C. Australia - Tonga 34-0
D. Australia - Samoa 22-0
Nơi diễn ra lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2002 là ở đâu?
A. Pusan (Hàn Quốc)
B. Yokohama (Nhật)
C. Seoul (Hàn Quốc)
D. Tokyo (Nhật)
Trận chung kết World Cup 2002 diễn ra ở đâu?
A. Seoul (Hàn Quốc)
B. Tokyo (Nhật)
C. Yokohama (Nhật)
D. Pusan (Hàn Quốc)

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: