Đăng Nhập
Giống gà nổi tiếng với đôi chân to, lông xù xì, ở Hưng Yên có tên là gì?
A. Bắc Tảo
B. Đông Tảo
C. Nam Tảo
D. Tây Tảo
Giống gà nổi tiếng với đôi chân to, lông xù xì, ở Hưng Yên có tên là gì?
A. Bắc Tảo
B. Đông Tảo
C. Nam Tảo
D. Tây Tảo
Kho ứng dụng của hệ điều hành Windown 8 có tên là gì?
A. Maket
B. SkyDriver
C. Google Play
D. Windown store
Loài vật nào được nhắc đến trong bài hát "Dàn đồng ca mùa hạ"?
A. Ếch
B. Họa mi
C. Chuồn chuồn
D. Ve
"Cá Bống Sông Trà" là đặc sản của tỉnh, thành nào?
A. Huế
B. Quảng Ngải
C. Ninh Thuận
D. Phú Yên

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: