Đăng Nhập
Trong truyện Kiều, khi ở cương vị là Quan tòa, Thúy Kiều đã không xử ai?
A. Thúc Sinh
B. Sở Khanh
C. Hoạn Thư
D. Thằng bán tơ
Ngôn ngữ tiếng Việt mượn ngôn ngữ tiếng quốc gia nào nhiều nhất?
A. Anh
B. Pháp
C. Trung Quốc
D. Nga
Trong truyện ngắn 'Lão Hạc', lão Hạc chết do nguyên nhân nào?
A. Đói
B. Thắt cổ tự vẫn
C. Bệnh
D. Ăn bã chó
Ở Việt Nam, mùa nào lạnh nhất trong năm?
A. Xuân
B. Hạ
C. Thu
D. Đông
Ở Việt Nam, mùa nào nóng nhất trong năm?
A. Xuân
B. Hạ
C. Thu
D. Đông

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: