Đăng Nhập
Trên đồng hồ kim nào không chạy?
A. Kim giờ
B. Kim phút
C. Kim giây
D. Kim báo thức
Lúc mặt trời mọc thì người ta gọi là gì?
A. Hoàng Hôn
B. Bình Minh
C. Nhật Thực
D. Nguyệt Thực
Cái ghế của vua ngồi gọi là gì?
A. Niên đại
B. Ngai vàng
C. Mâm vàng
D. Bình thân
Astrid Lindgren nhà văn nữ nổi tiếng của Thụy Điển, Tác phẩm của bà đã được dịch ra gần 90 tiếng khác nhau trên thế giới, kể cả tiếng Việt. Văn bà viết về thể loại nào?
A. Trẻ Em
B. Tình Yêu
C. Kinh Tế
D. Xã Hội
Tên gọi khác của sông "Thiên Đức" hay Thiên Đức Giang?
A. Sông Đồng Nai
B. Sông Lô
C. Sông Đuống
D. Sông Vệ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: