logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ngày 06 tháng 08 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Brazil

B. Bangladesh

C. Belarus

D. Bolivia

2. Ngày 01 tháng 03 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Brunei

B. Brazil

C. Belarus

D. Bosnia and Herzegovina

3. Ngày 30 tháng 09 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Brazil

B. Brunei

C. Botswana

D. Bulgaria

4. Ngày 07 tháng 09 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Belarus

B. Burundi

C. Bolivia

D. Brazil

5. Ngày 23 tháng 02 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Burundi

B. Brunei

C. Brazil

D. Bulgaria

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: