Đăng Nhập
"Gió đầu mùa, Nắng trong vườn, Ngày mới" là những tác phẩm của ai?
A. Tố Hửu
B. Thạch Lam
C. Nguyễn Khoa Điềm
D. Chế Lan Viên
Cây cầu nào ở Hà Nội có nghĩa là "Nơi đậu ánh sáng Mặt trời buổi sáng sớm"?
A. Cầu Chương Dương
B. Cầu Thê Húc
C. Cầu Giấy
D. Cầu Long Biên
Quả nào khác các quả còn lại?
A. Cam
B. Quất
C. Chanh
D. Mít
Chất nào khác các chất còn lại
A. Sắt
B. Đồng
C. Bạc
D. Oxy
Trong Bảng hệ thống tuần hoàn, khí nào không phải là khí trơ?
A. Heli (He)
B. Neon (Ne)
C. Flo (F)
D. Agon (Ar)
Flo thuộc nhóm Halogen

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: