logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. 'Thành phố tình yêu và nổi nhớ' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Phan Huỳnh Điểu

B. Phạm Minh Tuấn

C. Đỗ Nhuận

D. Trần Tiến

2. 'Thuyền và biển' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Trần Tiến

B. Xuân Quỳnh

C. Phan Huỳnh Điểu

D. Văn Cao

3. 'Thương quá Việt Nam' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Phan Huỳnh Điểu

B. Văn Cao

C. Huy Thục

D. Phạm Thế Mỹ

4. 'Tiếng đàn bầu' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Văn Cao

B. Nguyễn Đình Phúc

C. Huy Thục

D. Trần Tiến

5. 'Tiếng đàn Ta Lư' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Nguyễn Đình Phúc

B. Huy Thục

C. Nguyễn Tài Tuệ

D. Phạm Tuyên

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: