Đăng Nhập
Bài hát 'Tiến Quân ca' được sáng tác vào năm nào?
A. 1942
B. 1943
C. 1944
D. 1945
Hiện nay trong hệ mặt trời, có bao nhiêu hành tinh?
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
Sau 12 ngày thảo luận sôi nổi, hôm 24-8, tại cuộc họp lịch sử diễn ra ở thủ đô Prague (Cộng hòa Czech), khoảng 2.500 nhà khoa học tham gia cuộc hội thảo của Hiệp hội Thiên văn học quốc tế đã bỏ phiếu thông qua “định nghĩa về hành tinh”. Từ đây, hệ Mặt trời chỉ còn lại tám hành tinh thay vì chín như cả thế giới đã từng biết, sau khi danh hiệu “hành tinh” của sao Diêm Vương bị tước bỏ. Các hành tinh trong hệ Mặt Trời xếp theo thứ tự từ gần Mặt Trời trở ra:Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh.Hiệp hội Thiên văn Quốc tế đã "giáng" Diêm Vương tinh xuống dạng hành tinh lùn với
Theo khoảng cách tới mặt trời tăng dần, thứ tự nào sau đây đúng nhất?
A. S. Thủy - S. Hỏa - S. Kim
B. S. Kim - S. Thủy - S. Hỏa
C. S. Thủy - S. Thổ - S. Mộc
D. S. Kim - S. Thổ - Trái đất
Hành tinh nào gần mặt trời nhất trong các hành tinh sau đây?
A. Sao Kim
B. Trái đất
C. Sao Thủy
D. Sao Thổ
Trong hệ mặt trời, hành tinh nào cách xa mặt trời nhất?
A. Sao Thổ
B. Sao Mộc
C. Sao Hải Vương
D. Sao Thiên Vương
Sao Hải Vương (khoảng cách đến Mặt Trời 30 AU),Sao Thiên Vương (khoảng cách đến Mặt Trời 19,6 AU), Sao Thổ (khoảng cách đến Mặt Trời 9,5 AU), Sao Mộc (khoảng cách đến Mặt Trời 5,2 AU),

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: