Đăng Nhập
Amsterdam là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Hà Lan
B. Phần Lan
C. Ba Lan
D. Thái Lan
Managua là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Nicaraqua
B. Niger
C. Nigeria
D. Na Uy
Niamey là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Nigeria
B. Niger
C. Na Uy
D. Nepal
Abuja là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Niger
B. Nigeria
C. Na Uy
D. Nepal
Oslo là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Na Uy
B. Nepan
C. Niger
D. Namibia

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: