Đăng Nhập
Nơi Nguyễn Tất Thành bắt đầu ra đi tìm đường cứu nước?
A. Cảng Vũng Tàu
B. Cảng Đà Nẵng
C. Bến Nhà Rồng
D. Bến Bình Than
Đâu không phải là ngôn ngữ lập trình máy tính?
A. C
B. D
C. Java
D. Visual Basic
Sinh nhật của chúa Giêsu?
A. 1/2/0
B. 1/3/1
C. 1/1/0
D. 1/1/1
Từ nào ít giống nhất với các từ còn lại?
A. Suy nghĩ
B. Đọc
C. Viết
D. Nói
Cái nào sau đây ít giống với 4 cái còn lại nhất?
A. Xe Bus
B. Xe hơi
C. Tàu hỏa
D. Máy bay

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: