logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Nơi Nguyễn Tất Thành bắt đầu ra đi tìm đường cứu nước?

A. Cảng Vũng Tàu

B. Cảng Đà Nẵng

C. Bến Nhà Rồng

D. Bến Bình Than

2. Đâu không phải là ngôn ngữ lập trình máy tính?

A. C

B. D

C. Java

D. Visual Basic

3. Sinh nhật của chúa Giêsu?

A. 1/2/0

B. 1/3/1

C. 1/1/0

D. 1/1/1

4. Từ nào ít giống nhất với các từ còn lại?

A. Suy nghĩ

B. Đọc

C. Viết

D. Nói

5. Cái nào sau đây ít giống với 4 cái còn lại nhất?

A. Xe Bus

B. Xe hơi

C. Tàu hỏa

D. Máy bay

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: