Đăng Nhập
Đâu là tên giải thưởng dành cho những cá nhân và tập thể thanh niên dưới 30 tuổi có hoài bão, ý chí, nghị lực, cống hiến và khát vọng vươn lên trở thành những Lao động trẻ, xuất sắc trong mọi lĩnh vực?
A. Mãi mãi Tuổi 15
B. Mãi mãi Tuổi 20
C. Mãi mãi Tuổi 30
D. Mãi mãi Tuổi Thanh Xuân
Trên đồng hồ chỉ phương hướng(La bàn) hai hướng Đông-Tây lần lượt nằm ở góc bao nhiêu độ?
A. 0- 180
B. 90-270
C. 180- 360
D. 45-225
Ba(3) cuộn dây trong stato của máy phát điện cách nhau bao nhiêu độ?
A. 90
B. 60
C. 120
D. 180
Địa danh Núi Ấn, Sông Trà thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Thanh Hóa
B. Quảng Ninh
C. Quảng Bình
D. Quảng Ngãi
Nhà Trần bắt đầu năm 1255 khi vua Thái Tông lên ngôi và kết thúc năm 1400 khi vua bị ép thoái vị để nhường ngôi cho ông ngoại là Hồ Qúy Ly đã trải qua bao nhiêu đời vua?
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
Nhà Trần bắt đầu năm 1255 khi vua Thái Tông lên ngôi và kết thúc năm 1400 khi vua bị ép thoái vị để nhường ngôi cho ông ngoại là Hồ Qúy Ly đã trải 13 đời vua

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: