logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là tên giải thưởng dành cho những cá nhân và tập thể thanh niên dưới 30 tuổi có hoài bão, ý chí, nghị lực, cống hiến và khát vọng vươn lên trở thành những Lao động trẻ, xuất sắc trong mọi lĩnh vực?

A. Mãi mãi Tuổi 15

B. Mãi mãi Tuổi 20

C. Mãi mãi Tuổi 30

D. Mãi mãi Tuổi Thanh Xuân

2. Trên đồng hồ chỉ phương hướng(La bàn) hai hướng Đông-Tây lần lượt nằm ở góc bao nhiêu độ?

A. 0- 180

B. 90-270

C. 180- 360

D. 45-225

3. Ba(3) cuộn dây trong stato của máy phát điện cách nhau bao nhiêu độ?

A. 90

B. 60

C. 120

D. 180

4. Địa danh Núi Ấn, Sông Trà thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Thanh Hóa

B. Quảng Ninh

C. Quảng Bình

D. Quảng Ngãi

5. Nhà Trần bắt đầu năm 1255 khi vua Thái Tông lên ngôi và kết thúc năm 1400 khi vua bị ép thoái vị để nhường ngôi cho ông ngoại là Hồ Qúy Ly đã trải qua bao nhiêu đời vua?

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Nhà Trần bắt đầu năm 1255 khi vua Thái Tông lên ngôi và kết thúc năm 1400 khi vua bị ép thoái vị để nhường ngôi cho ông ngoại là Hồ Qúy Ly đã trải 13 đời vua
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: