Đăng Nhập




Đâu là tên một nghệ sĩ hát dân ca quan họ?
A. Thúy Cải
B. Hồng Liên
C. Thúy Nga
D. Hạnh Nguyên
Trong truyện của Kim Dung, Bang nào hộ tụ những người ăn mày yêu nước, chuyên làm việc nghĩa?
A. Cái Bang
B. Mi Nga
C. Võ Đang
D. Thiếu Lâm
Trong bài "Vè thằng nhác", Cha mẹ đã cho đứa con trai mình học mấy nghề?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Học chữ, Học cày, Học thợ, Học buôn
Bài dân ca "Hò Ba Lý" là của vùng miền nào?
A. Nam bộ
B. Quảng Nam
C. Bình Trị Thiên
D. Nghệ Tỉnh
Ở miền Tây Nam Bộ trước năm 1975, một chục bằng bao nhiêu?
A. 10
B. 12
C. 16
D. 20

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: