Đăng Nhập
"Nghìn lẻ một đêm" là tập truyện dân gian có nguồn gốc ở đâu?
A. Đông Nam Á
B. Trung Đông
C. Nam Á
D. Đông Bắc Á
Trong các hạt sau, loại hạt nào thường dùng để làm màu gia vị?
A. Hạt điều
B. Hạt tiêu
C. Hạt đậu xanh
D. Hạt lạc
Cây đào lộn hột có nguồn gốc từ quốc gia nào?
A. Cuba
B. Indonexia
C. Việt Nam
D. Brasil
Đâu là tên một nhạc cụ?
A. Thủy Cầm
B. Hạc Cầm
C. Sâm Cầm
D. Bình Cầm
Đâu là tên một loại nhạc cụ?
A. Đàn hồ
B. Đàn cá
C. Đàn ao
D. Đàn chim

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: