logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong các đầu số sau đây, đầu số nào của mạng di động Viettel?

A. 0126

B. 0128

C. 0125

D. 0166

2. Trong các đầu số sau đây, đầu số nào của mạng di động Viettel?

A. 0122

B. 0126

C. 0125

D. 0168

3. Trong các đầu số sau đây, đầu số nào của mạng di động Vinaphone?

A. 0121

B. 0122

C. 0167

D. 0123

4. Trong các đầu số sau đây, đầu số nào của mạng di động Vinaphone?

A. 0125

B. 0126

C. 0167

D. 0199

5. Trong các đầu số sau đây, đầu số nào của mạng di động Beeline?

A. 0123

B. 0122

C. 0199

D. 0169

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: