Đăng Nhập
Fidel Castro Ruz và Che Guevara gặp nhau lần đầu ở đâu?
A. Ecuador
B. Mexico
C. Costa Rica
D. Guatemala
Che Guevara đã được giới thiệu với Fidel Castro Ruz (tháng 7 năm 1955) và không lâu sau lần gặp gỡ đó, anh đã tự nguyện tham gia vào nhóm viễn chinh của những người Cuba.
"Gia Định trấn" do Nguyễn Ánh lập năm 1900 có mấy dinh?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Phiên Trấn, Trấn Biên, Trấn Định (Trương Đồn), Vĩnh Trấn (Long Hồ), Hà Tiên
"Gia Định thành" ngày mới thành lập có mấy trấn?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Phiên An, Biên Hòa, Vĩnh Thanh, Định Tường, Hà Tiên
Tên dân tộc nào ở Tây Nguyên có nghĩa là thác nước?
A. Gia Rai
B. Ê Đê
C. Ba Na
D. Mơ Nông
Đâu là môt khái niệm toán học?
A. Giai điệu
B. Giai nhân
C. Giai thoại
D. Giai thừa

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: