Đăng Nhập
Nước nào có sản lượng khai thác than lớn nhất trong các nước sau đây?
A. Nhật Bản
B. Indonesia
C. Ấn Độ
D. Trung Quốc
Nước có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất Đông Á là?
A. Trung Quốc
B. Hàn Quốc
C. Nhật Bản
D. Triều Tiên
Phần lớn đồi núi nước ta có độ cao như thế nào?
A. Trên 1000m
B. Dưới 1000m
C. Từ 1000 đến 2000m
D. Trên 2000m
Hướng nghiên chung của địa hình nước ta là?
A. Tây Bắc - Đông Nam
B. Đông Bắc - Tây Nam
C. Đông Nam - Tây Bắc
D. Tây Nam - Đông Bắc
Loại đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là loại đất nào?
A. Đất phù sa
B. Đất mùn núi trung bình
C. Đất mùn núi cao
D. Đất Feralit đồi thấp

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: