Đăng Nhập
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
A. Xáng xớm
B. Sáng sớm
C. Xáng sớm
D. Sáng xớm
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
A. Xác xuất
B. Sác suất
C. Xác suất
D. Sác xuất
Người nước nào đặt chân tới Nam Cực đầu tiên?
A. Canada
B. Mỹ
C. Na Uy
D. Anh
Nhà thám hiểm Nauy Amundsen là người đầu tiên đặt chân lên Nam Cực ngày 18.1.1912
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
A. Sổ số
B. Xổ xố
C. Xổ số
D. Sổ xố
Đâu là từ tượng hình?
A. Lao xao
B. Thướt tha
C. Lùm xùm
D. Thanh thảnh
Thướt tha là miêu tả dáng vẻ 1 người con gái trong thướt tha mảnh khảnh.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: