Đăng Nhập
Sinh ra để phục vụ là slogan của siêu thị nào?
A. Big C
B. Phan Khang
C. Metro
D. Nguyễn Kim
Con gì nhiều chân nhất trong các con sau đây?
A. Con Rết
B. Cuốn Chiếu
C. Nhện
D. Châu Chấu
Cuốn chiếu là loài chân đốt sống trên cạn, nó có hình ống hoặc bẹt dài, chia 2 phần: đầu và thân. Đầu có một cặp xúc tu ngắn, thân có rất nhiều đốt, có khi tới mấy trăm đốt. Trừ đốt đầu không chân và đốt 2-4 mỗi đốt có 1 đôi chân, còn lại mỗi đốt đều có 2 đôi chân. Khi có ai chạm vào, cuốn chiếu liền cuộn tròn lại ó rất nhiều chân. Ở hẻm núi của Panama, Bắc Mỹ có giống cuốn chiếu lớn, toàn thân có 175 đốt tổng cộng 690 chân, có thể nói đó là con vật nhiều chân nhất thế giới.
Ai là nhà lãnh đạo lâu năm nhất thế giới?
A. Muammar Qaddafi
B. Ali Abdullah Saleh
C. Fidel Castro
D. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Fidel Castro – 49 năm(Cuba)Muammar Qaddafi – 40 năm 6 tháng(Libya)Ali Abdullah Saleh - 31 năm 8 tháng(CH Guinea)Teodoro Obiang Nguema Mbasogo – 30 năm 7 tháng(Angola)
Đạo nào sau đây thờ 1 mắt?
A. Đạo Bà La Môn
B. Đạo Hòa Hảo
C. Đạo Cao Đài
D. Đạo Hin Đu
Đâu không phải là đạo giáo?
A. Đạo Hồi
B. Đạo Thiên Chúa
C. Đạo Phật
D. Đạo Đức

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: