Đăng Nhập
Cầu thang lên chùa Một Cột hiện nay được làm bằng gì?
A. Gổ
B. Tre
C. Gạch vữa
D. Bê tông
Cầu Cần Thơ là cầu dây văng hiện đại nhất Đông Nam Á được khánh thành vào ngày tháng năm nào?
A. 24/05/2010
B. 24/04/2010
C. 04/04/2010
D. 30/04/2010
Đoàn xe đầu tiên chở nguyên thủ quốc gia nào đi qua cây cầu Cần Thơ vào ngày khánh thành 24/04/2010?
A. Nguyễn Minh Triết
B. Nguyễn Tấn Dũng
C. Nông Đức Mạnh
D. Nguyễn Phú Trọng
Ngày 26/09/2007, là sự kiện gì khi thi công cầu Cần Thơ?
A. Khởi công
B. Dừng thi công
C. Sập nhịp dẫn
D. Hợp long
Sự cố sập 2 nhịp dẫn làm hàng chục nhân công hy sinh trong lúc đang thi công cầu Cần Thơ vào ngày tháng năm nào?
A. 29/09/2004
B. 24/04/2010
C. 26/09/2009
D. 26/09/2007

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: