Đăng Nhập
Đâu là điệu múa tiêu biểu của múa cổ truyền dân tộc Chăm?
A. Chàm ống
B. Chàm đuống
C. Chàm thau
D. Chàm rông
Chàm thau (múa trống đồng): điệu múa của dân tộc Việt, Mường; Chàm ống, Chàm Đuống là điệu múa của dân tộc Mường;
"Chạm trổ" là kĩ thuật dùng cho chuyên ngành nghệ thuật nào?
A. Hội họa
B. Kiến trúc
C. Điện ảnh
D. Điêu khắc
Truyện vè về "Chàng Lía" là câu truyện xuất phát từ vùng nào ở nước ta?
A. Bắc Bộ
B. Bắc Trung Bộ
C. Nam Trung Bộ
D. Nam Bộ
Được lưu truyền ở Nam Trung Bộ từ đầu thế kỷ 18 với 1500 câu thơ lục bát, theo tác giả khuyết danh thì đây là câu chuyện có thật
Hai văn kiện chủ yếu của cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam là "Chánh cương văn tắt và sách lược vắn tắt của Đảng công sản Việt Nam" do ai soạn thảo?
A. Nguyễn Văn Cừ
B. Lê Hồng Phong
C. Hồ Chí Minh
D. Huỳnh Thúc Kháng
Hiện tượng chảy máu cam xãy ra ở đâu trên cơ thể người?
A. Mồm
B. Chân
C. Đít
D. Mũi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122189
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: