Đăng Nhập
EURO lần đầu tiên tổ chức tại quốc gia nào?
A. Anh
B. Italia
C. Pháp
D. Đức
"Ngư tiều y thuật vấn đáp" là tác phẩm của ai?
A. Tuệ Tĩnh
B. Lê Hữu Trác
C. Nguyễn Đình Chiểu
D. Nguyễn Bỉnh Khiêm
Hiện vật biểu tượng cho văn hóa Đông Sơn?
A. Cồng chiêng
B. Trống đồng
C. Sáo
D. Bình gốm
Hoa hậu thế giới "miss word" 2012 là người nước nào?
A. Singapore
B. Việt Nam
C. Trung Quốc
D. Nhật Bản
núi Tà Cú thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Bình Dương
B. Bình Phước
C. Bình Thuận
D. Bính Định

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: