logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào giáp với tỉnh Quảng Bình?

A. Nghệ An

B. Thanh Hóa

C. Hà Tỉnh

D. Thừa Thiên Huế

2. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào giáp với tỉnh Quảng Trị?

A. Quảng Bình

B. Hà Tỉnh

C. Quảng Nam

D. Tp. Đà Nẵng

3. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế?

A. Quảng Trị

B. Quảng Bình

C. Quãng Ngãi

D. Kon Tum

4. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào giáp với thành phố Đà Nẵng?

A. Quảng Nam

B. Quảng Ngãi

C. Quảng Bình

D. Quảng Trị

5. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Quảng Nam?

A. Thừa Thiên - Huế

B. Tp Đà Nẵng

C. Quảng Ngãi

D. Quảng Trị

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: