Đăng Nhập
Nước Châu Âu nào đã từng vô địch World Cup nhưng chưa một lần vô địch Euro?
A. Tây Ban Nha
B. Hà Lan
C. Hy Lạp
D. Anh
Trong môn bơi hỗn hợp 4x100m thì nội dung bơi nào được xuất phát đầu tiên?
A. Bơi Ếch
B. Bơi Sải
C. Bơi Ngửa
D. Bơi Bướm
Tim Berners Less phát minh ra World Wide Web vào năm nào?
A. 1989
B. 1990
C. 1991
D. 1992
Trong Word để ngắt trang ta cần ấn tổ hợp phím nào?
A. Alt+Enter
B. Ctrl+Enter
C. Shift+Enter
D. Alt+Ctrl+Enter
1Kb bằng bao nhiêu Bit?
A. 1 bit
B. 8 bit
C. 64 bit
D. 8192 bit

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: