Đăng Nhập
"Động Huyền Không" một hang động nổi tiếng nằm trong quần thể danh thắng nào?
A. Phong Nha
B. Ngũ Hành Sơn
C. Tràng An
D. Hạ Long
Có câu "Dụng dược như dụng ..." gì?
A. Lính
B. Binh
C. Mộc
D. Nhân
Có câu "Dụng nhân như dụng ..." gì?
A. Kim
B. Mộc
C. Thổ
D. Thủy
Con vật nào sau đây không thuộc "bộ guốc lẻ" (bộ Móng guốc ngón lẻ)?
A. Ngựa vằn
B. Lợn vòi
C. Tê giác
D. Lạc đà
Con vật nào sau đây thuộc "bộ guốc lẻ" (bộ Móng guốc ngón lẻ)?
A. Cheo cheo
B. Hươu
C. Cừu
D. Ngựa

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122157
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: