logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. "Động Huyền Không" một hang động nổi tiếng nằm trong quần thể danh thắng nào?

A. Phong Nha

B. Ngũ Hành Sơn

C. Tràng An

D. Hạ Long

2. Có câu "Dụng dược như dụng ..." gì?

A. Lính

B. Binh

C. Mộc

D. Nhân

3. Có câu "Dụng nhân như dụng ..." gì?

A. Kim

B. Mộc

C. Thổ

D. Thủy

4. Con vật nào sau đây không thuộc "bộ guốc lẻ" (bộ Móng guốc ngón lẻ)?

A. Ngựa vằn

B. Lợn vòi

C. Tê giác

D. Lạc đà

5. Con vật nào sau đây thuộc "bộ guốc lẻ" (bộ Móng guốc ngón lẻ)?

A. Cheo cheo

B. Hươu

C. Cừu

D. Ngựa

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: