Đăng Nhập
Đến năm 2012, mỏ dầu lớn nhất được phát hiện trên thềm lục địa của Việt Nam là mỏ nào?
A. Rồng vàng
B. Sư tử vàng
C. Bạch hổ
D. Rạng đông
có trữ lượng khoảng 120 - 150 triệu tấn dầu, mỏ Bạch Hổ là mỏ dầu lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Chim bồ câu con dưới một tháng tuổi gọi là gì?
A. Ra cửa
B. Ra ràng
C. Ra đường
D. Ra đa
Theo phân tầng khí quyển trái đất, trên tầng bình lưu là tầng gì?
A. Đối lưu
B. Trung quyển
C. Ngoại quyển
D. Thượng lưu
còn gọi là tầng hại nhiệt, có chiều cao từ 50-80km, nhiệt độ từ 0 đô đến -90 độ C
Khoai long là tên gọi khác của củ gì?
A. Củ mài
B. Củ nâu
C. Củ sắn
D. Củ chuối
Khoai tây có nguồn gốc từ đâu?
A. Châu Âu
B. Châu Phi
C. Châu Á
D. Châu Mỹ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: