logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Nhân vật lịch sử Chị Sứ xuất hiện trong tác phẩm văn học nào?

A. Đất nước đứng lên

B. Sống như anh

C. Người mẹ cầm súng

D. Hòn đất.

2. Nhân vật lịch Sử Chị Út Tịch xuất hiện trong tác phẩm văn học nào?

A. Đất nước đứng lên

B. Sống như anh

C. Người mẹ cầm súng

D. Hòn đất.

3. Nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Trỗi xuất hiện trong tác phẩm văn học nào?

A. Đất nước đứng lên

B. Sống như anh

C. Người mẹ cầm súng

D. Hòn đất.

4. Nhân vật lịch sử anh hùng Núp xuất hiện trong văn bản văn học nào?

A. Đất nước đứng lên

B. Sống như anh

C. Người mẹ cầm súng

D. Hòn đất.

5. Ai phát minh ra vaccin để phòng bệnh đậu mùa?

A. Bernard Moss

B. Đác Uyn

C. Jenner

D. Robert Cock

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: