Đăng Nhập
Bạn cho biết vua Lê nào được lịch sử tôn làm anh hùng?
A. Lê Hiền Tông
B. Lê Chiêu Tông
C. Lê Thái Tổ
D. Lê Thánh Tông
Bạn cho biết Vua Lê nào có tên tuổi rực rỡ nhất trong thời kỳ trị nước?
A. Lê Hiền Tông
B. Lê Thái Tổ
C. Lê Thánh Tông
D. Lê Nhân Tông
Bạn cho biết bức họa 'Bữa ăn tối cuối cùng' là của danh họa nào?
A. Pablo Picasso
B. Leonardo da Vinci
C. Vincent van Gogh
D. Walt Disney
Bức tượng bà đầm xòe là tên người dân Hà Nội thường gọi một bản sao của tượng nào?
A. Tượng Vệ nữ thành Milo
B. Thần Hera
C. Nữ thần tự do
D. Thần Gaia
Bayon là ngôi đền ấn tượng nhất của kiến trúc đền núi do sự hùng vĩ về qui mô cũng như về cảm xúc mà nó đem lại cho người xem.
A. Campuchia
B. Ấn Độ
C. Thái Lan
D. Lào

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: