logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong chuyện thầy bói xem voi, có tất cả bao nhiêu ông thầy bói?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

2. Chỉ số phát triển con người viết tắt là gì?

A. HID

B. HDI

C. IHD

D. HDA

3. "Mễ Tây Cơ" là phiên âm Hán Việt của quốc gia nào?

A. Malaysia

B. Moldova

C. Myanmar

D. Mexico

4. "Bảo Gia Lợi" là phiên âm Hán Việt của quốc gia nào?

A. Brazil

B. Bungari

C. Brunei

D. Bangladesh

5. Quốc gia nào còn có tên là "Nam Dương"?

A. New Zealand

B. Philippines

C. Indonesia

D. Panama

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: