Đăng Nhập
"Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng/ Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời" là 2 câu thơ trong bài thơ nào của nhà thơ Anh Thư?
A. Chiều xuân
B. Sang thu
C. Hương xuân
D. Quê chồng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_Th%C6%A1_(nh%C3%A0_th%C6%A1)
"Ai bảo chăn trâu là khổ/Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao" là 2 câu thơ của nhà thơ nào?
A. Giang Nam
B. Anh Thư
C. Bùi Giáng
D. Hoài Thanh
Trong bài thơ Quê Hương của Giang NamBài thơ Quê hương đã được đưa vào sách giáo khoa phổ thông để giảng dạy. Năm 1961, khi xét giải thưởng thơ báo Văn nghệ, có ý kiến đề nghị trao giải nhất cho bài thơ Quê hương nhưng cũng có ý kiến cho rằng trong bối cảnh lúc đó bài thơ có thể ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu nên đề nghị chỉ trao giải ba, cuối cùng giải pháp dung hoà được nhất trí: bài thơ được tặng giải nhì. [1]
Đâu là tác phẩm viết bằng chữ Hán của nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị?
A. Tình Thúc Giạ
B. Lộc Minh Đình Thi Thảo
C. Bán buồn mua vui
D. Lộ Địch
Ưng Bình Thúc Giạ Thị (1877-1961), hay Ưng Bình Thúc Giạ; là người sáng lập Hương bình Thi xã và là nhà thơ Việt Nam thời tiền chiến. Ông cũng là một hoàng thân triều Nguyễn và là cháu ba đời của vua Minh Mạng.
"Năm ngoái đi ăn mày/ Năm nay cũng ăn mày/Năm ngoài được mười xu/ Mua được hai lon gạo ..." là của nhà thơ nào?
A. Ưng Bình Thúc Giạ
B. Giang Nam
C. Phạm Công Thiện
D. Giản Chi
Thành ngữ "Đâm ba chẻ củ" chỉ điều gì?
A. Dối trá
B. Ngọt ngào
C. Mong manh
D. Phá việc người khác

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: