Đăng Nhập
"Hoa móc diều" là tên khác của loại hoa nào?
A. Hoa hướng dương
B. Hoa cẩm tú cầu
C. Hoa giấy
D. Hoa mẫu đơn
Số tiền thù lao mà bên ủy thác trả cho bên trung gian (môi giới) về những dịch vụ mà bên trung gian đã làm gọi là gì?
A. Phần thưởng
B. Thặng dư
C. Chiết khấu
D. Hoa hồng
"Hoa ke" là điệu múa của dân tộc nào?
A. Chăm
B. Khơ me
C. Hoa
D. Gia rai
Bằng những chiếc quạt gập trên tay, các cô gái múa các động tác chèo thuyền
Đâu là một loại bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục ở người?
A. Hoa mai
B. Hoa anh túc
C. Hoa cẩm chướng
D. Hoa liểu
Đâu không phải là một bệnh xã hội?
A. Giang mai
B. Hột xoài
C. Xùi mào gà
D. Hắc lào

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: