Đăng Nhập
Xét về khả năng chịu được sức nặng so với trọng lượng cơ thể thì con vật nào sau đây khoẻ nhất?
A. Voi
B. Kiến
C. Hà mã
D. Trâu
Muỗi thường đốt người là muỗi đực hay muỗi cái?
A. Muỗi đực
B. Muỗi cái
C. Cả hai
D. Không thể phân biệt giới tính
Di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước đã để lại trong các lớp đất đá được gọi là gì?
A. Sinh vật cổ.
B. Sinh vật nguyên thuỷ.
C. Hoá thạch.
D. Cổ sinh vật học.
Loài động vật nào có da dày nhất?
A. Voi
B. Tê giác
C. Trâu
D. Cá voi
Khủng long bạo chúa có biệt hiệu là?
A. Sát thủ khổng lồ
B. King
C. T-rex
D. Quái vật cổ đại

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122189
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: