logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong truyện Doremon, Nobita là học sinh lớp mấy?

A. 2E

B. 3E

C. 3D

D. 2D

2. Trong truyện Doremon, Nobita thường gọi Doremon là?

A. Chồn xanh

B. Mèo máy

C. Mèo ú

D. Cả 3 đáp án đều sai

3. Bùi Thi Xuân là phu nhân của danh tướng nào thời Tây Sơn?

A. Trần Quang Diệu

B. Đặng Xuân Bảo

C. Võ Văn Dũng

D. Ngô Văn Sở

4. Tổng sản phẩm quốc dân ký hiệu là gì?

A. GNP

B. GDP

C. PPP

D. TCP

5. Đâu là tên viết tắt của một giao thức mạng máy tính?

A. PPP

B. GDP

C. TCP

D. IP

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: