Đăng Nhập
Trong truyện Doremon, Nobita là học sinh lớp mấy?
A. 2E
B. 3E
C. 3D
D. 2D
Trong truyện Doremon, Nobita thường gọi Doremon là?
A. Chồn xanh
B. Mèo máy
C. Mèo ú
D. Cả 3 đáp án đều sai
Bùi Thi Xuân là phu nhân của danh tướng nào thời Tây Sơn?
A. Trần Quang Diệu
B. Đặng Xuân Bảo
C. Võ Văn Dũng
D. Ngô Văn Sở
Tổng sản phẩm quốc dân ký hiệu là gì?
A. GNP
B. GDP
C. PPP
D. TCP
Đâu là tên viết tắt của một giao thức mạng máy tính?
A. PPP
B. GDP
C. TCP
D. IP

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: