Đăng Nhập
Nhà lãnh đạo Ấn Độ đem lại tự do cho đất nước mình thong qua một cuộc cách mạng phi bạo lực nào?
A. Mohandas Karamchand Gandhi
B. Mohamen Labarian
C. Antonir Duban
D. Malatur Leban
Một dãi gồ 150 hòn đảo nhỏ, chia tách Thái Bình Dương và biển Bering?
A. Calibertor
B. Hawai
C. Granland
D. Aleutian Islands
Tên gọi khác của đất nước Bắc Ailen là gì?
A. Ulster
B. Anh
C. Scotland
D. Nireland
Tổng thống thứ 38 của Mỹ (1974-1977) nào là người duy nhất không qua bầu cử tổng thống hay phó tổng thống?
A. Gerald R. Ford
B. Kenady
C. Bill Clinton
D. G. Bush
Bang lớn nhất của đất nước Australia?
A. Menborn
B. HiCalor
C. Sydney
D. Westem Australia

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: