Đăng Nhập
Ở Argentina vào ngày 1/1 của năm mới, hầu hết mọi người đều làm một việc giống nhau đó là?
A. Đi chùa
B. Đi bơi
C. Đi làm
D. Đi chợ
Đền Tamaha là của đất nước nào?
A. Thái Lan
B. Ấn Độ
C. Hy Lạp
D. Ả Rập
"Tứ Chẩn" Trong y học cổ truyền khi quan sát về thần sắc, hình thái bên ngoài của lưởi gọi là gì?
A. Vọng Chẩn
B. Văn Chẩn
C. Vấn Chẩn
D. Thiết Chẩn
Nhân vật Vàng được miêu tả trong bài thơ "Sao không về Vàng ơi" của nhà thơ Trần Đăng Khoa là loài động vật nào?
A. Con Chó
B. Con Mèo
C. Con Bò
D. Con Bướm
"Tứ Chẩn" Trong y học cổ truyền khi nghe các âm thanh do hoạt động của người bệnh như nôn mửa, thở ho, nấc,... gọi là gì?
A. Văn Chẩn
B. Vọng Chẩn
C. Thiết Chẩn
D. Vấn Chẩn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: