Đăng Nhập
Vườn quốc gia Cúc Phương không nằm trên địa phận tỉnh nào sau đây?
A. Sơn La
B. Thanh Hóa
C. Hòa Bình
D. Ninh Bình
Cho đến năm 2012, Vườn quốc gia nào có diện tích rộng nhất?
A. Phong Nha Kẻ Bàng
B. Yok Đôn
C. Cúc Phương
D. Kon Ka Kinh
Phong Nha-Kẻ Bàng: 200.000 ha; Yok Đôn: 115.545 ha; Cúc Phương: 20.000 ha; Kon Ka Kinh: 41.780 ha
Mẹ Teresa Calcutta - Người phụ nữ vĩ đại (1910-1997)được trao giải nobel hòa binh vào năm nào?
A. 1989
B. 1975
C. 1969
D. 1979
Trong lịch sử hơn 100 năm trao giải, Nobel Hòa bình đã được trao cho rất nhiều cá nhân và tổ chức có những nỗ lực và đóng góp to lớn vào việc duy trì và phát triển nền hòa bình thế giới. Thế nhưng, trong số những người đã được trao giải Nobel Hòa bình thì phụ nữ chiếm rất ít, những cá nhân đang hoạt động trong một tổ chức tôn giáo nào đó lại càng hiếm. Nữ tu Teresa Calcutta hay còn gọi là Mẹ Teresa là một trong những phụ nữ hiếm hoi đó.
Đền thờ của anh hùng dân tôc "Mai Thúc Loan" được xây dựng ở đâu?
A. Thạch Hà_ Hà Tĩnh
B. Nam Đàn_ Nghệ an
C. Quãng Xương_ Thanh Hóa
D. Đô Lương_Nghệ An
Sau khi ông qua đời,người dân đã lập đền thờ ông ở trên núi Vệ Sơn và trong thung lũng Hùng Sơn. Ngày nay tại địa phận xã Vân Diên, huyện Nam Đàn có khu di tích tưởng niệm ông. Một bài thơ chữ Hán còn ghi trong Tiên chân báo huấn tân kinh để ở đền thờ, ca tụng công đức ông như sau (bản dịch):Hùng cứ châu Hoan đất một vùng,Vạn An thành lũy khói hương xông,Bốn phương Mai Đế lừng uy đức,Trăm trận Lý Đường phục võ công.Lam Thủy trăng in, tăm ngạc lặn,Hùng Sơn gió lặng, khói lang không.Đường đi cống vải từ đây dứt,Dân nước đời đời hưởng phúc chung.
Bản giao hương nào của Bettoven được gọi là "bản giao hưởng cách tân trong nghệ thuật cổ điện, bộc lộ sức mạnh to lớn của ông"?.
A. Số 2
B. Số 5
C. Số 3
D. Số 9

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: