Đăng Nhập
Tháng đầu sau khi sinh con của người phụ nữ gọi là gì?
A. Ở cử
B. Ở đợ
C. Ở nhờ
D. Ở chung
Có câu "Hóc xương gà, sa cành ..."?
A. Khế
B. Chuối
C. Mít
D. Chanh
Trong các cụm từ Hán-Việt sau từ "thủ" trong cụm từ nào mang ý nghĩa là "tay"?
A. Thủ túc
B. Thủ cựu
C. Thủ lĩnh
D. Thủ đô
"Con chim hồng tước nhỏ" là biệt danh của cầu thủ nào?
A. Garrinchar
B. Vava
C. Pele
D. Ferenc Puskas
Garrinchar và Pele cùng thế hệ, nhưng hai số phận đối nghịch nhau, một người giàu có ...
"Chè lam Phủ Quảng" là món ăn đặt sản của tỉnh thành nào?
A. Phú Thọ
B. Thanh Hóa
C. Quảng Bình
D. Quảng Trị

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122157
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: